Novinky

* Na konci června 2015 lze konstatovat, že se podařilo naplnit hlavní cíl projektu a obě jazykové učebny jsou kompletně vybaveny ICT technikou a nábytkem. Došlo již také k instalaci SW.
* V polovině června 2015 vrcholí instalace nábytku a výpočetní techniky v obou jazykových učebnách.
* Na konci května 2015 nám dodavatelská firma dopravila nábytek do obou jazykových učeben.
* Z finančních prostředků školy jsme v polovině května 2015 zajistili nutnou instalaci nových elektrorozvodů v obou plánovaných jazykových učebnách.
* Na přelomu března a dubna 2015 se nám podařilo vysoutěžit ve výběrovém řízení dodavatele počítačové a multimediální techniky včetně nábytku do obou jazykových učeben. Vítěznou firmou se stala společnost "První chráněná dílna" z Ústí nad Labem. Věříme, že brzy začneme obě učebny fyzicky proměňovat do požadované podoby.
* Smlouva o realizaci projektu byla na začátku roku 2015 podepsána.
* Koncem listopadu 2014 jsme se oficiálně dozvěděli, že naše projektová žádost u posudkové komise uspěla s vynikajícím ziskem udělených bodů. Dlouhodobá a precizní projektová příprava se vyplatila. Očekáváme, že v lednu 2015 podepíšeme smlouvu o realizaci a projekt se bude moci rozběhnout.