Vítejte na stránkách projektu "Nebojte se řemesla!"

Člověk se vzdělává celý život a tento proces má svůj smysl zejména v mladém věku, kdy se připravujeme na budoucí povolání. K tomu dnes neodmyslitelně patří i znalost cizích jazyků. Nacházíme se v srdci Evropy a nemůžeme říci, že si po celý život vystačíme pouze se svou mateřštinou. Na odloučeném pracovišti Střední průmyslové školy dopravní Plzeň - Křimice chceme významně zvýšit kvalitu nabízených forem vzdělávání v cizích jazycích zejména pro technické obory. Mnoho našich absolventů totiž nachází své uplatnění v zahraničí. 
Nadstandardní vybavení dvou speciálních jazykových učeben s audiovizuální technikou přinese nový rozměr do edukačního procesu, v němž se lze naučit efektivnější a přitažlivější metodou více a za mnohem kratší dobu. Vycházíme z přesvědčení, že moderní trendy ve vzdělávání jsou ve 21. století základem úspěšné kariéry mladých lidí, proto ani naše škola nechce být pozadu. Našim žákům tedy přiblížíme řemeslo i v multimediální perspektivě prostřednictvím moderní výuky ve vysoce sofistikovaném multimediálním prostředí jazykových učeben.
Nový projekt s názvem "Nebojte se řemesla!" (reg. č.: CZ.1.14/2.4.00/34.03176) má za hlavní cíl zpopularizovat řemeslné obory nabízené na naší škole.